Sutikimas dalyvauti

Kiekvienas dalyvausiantis renginyje turi pasirašyti specialų sutikimą dalyvauti. 

SUTIKIMAS:

1. „1984. Išgyvenimo dramos“ (toliau vadinamos “akcija”), vykstančios sovietinio bunkerio   teritorijoje ir bunkeryje Naujasodės kaime Vilniaus rajone, žiūrovai – akcijos dalyviai (toliau vadinami “Dalyviais”) tampa 1984-ųjų SSSR piliečiais.
2. Dalyviams bus duodami nurodymai, kurie turi būti besąlygiškai vykdomi.
3. Nurodymų nevykdantieji gali būti baudžiami įvairiomis bausmėmis, įskaitant pašalinimą iš akcijos.
4. Dalyviai patvirtina, kad jų sveikatos būklė leidžia būti uždarose požeminėse patalpose ir atlikti fizines užduotis.

5. Dalyviai patvirtina, kad nėra apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
6. Dalyviai atsako už savo asmeninių daiktų saugumą.
7. Jei dalyvis pašalinamas iš akcijos ar pasišalina pats, pinigai už spektaklį negrąžinami.
8. Akcija prasideda kai dalyviai pasirašo šį sutikimą ir įžengia į bunkerio teritoriją.

9. Filmuoti/fotografuoti galima tik laukiamajame kol pasirodo pareigūnai, o taip pat paskutines dvi spektaklio scenas – parduotuvėje ir valgykloje.