Bunkerio Istorija

BUNKERIO ISTORIJA                        

 Šaltojo karo laikotarpis. Ginklavimosi varžybos tarp dviejų supervalstybių: SSSR IR JAV. 1978-aisiais TSKP CK Pirmojo sekretoriaus Leonido Brežnevo nurodymu visoje SSSR pradėtos statyti atsarginės TV stotys,  kurios pakeistų esamas atominio karo su JAV atveju. Pirmoji tokia stotis slaptai pastatyta prie Maskvos,  Sofrino gyvenvietėje, vėliau Taškente. Vilnius – trečias miestas SSSR teritorijoje, pastatęs alternatyvią TV stotį.

Maskvos ekspertai ilgai  ieškojo vietos apie Vilnių , kuri atitiktų visus  reikalavimus  – objektas turėjo būti visiškai slaptas, atlaikyti atominės bombos smūgį, turėti tiesioginį telefono ryšį su Centro komitetu, būti įrengtas netoli geležinkelio. Ryšių kabeliai turėjo jungti stotį  su radijo ir televizijos reliniu punktu bei atsarginiu ryšių mazgu Nemenčinėje.

Pagrindiniai slapto objekto, dokumentuose pavadinto „Dom tvorčestva“ („Kūrybos namai“)  statybos darbai pradėti 1983-aisiais. Apatinis bunkerio aukštas – 5 m po žeme, viršutinis – po antžeminiais pylimais. Bunkerio sienų storis – apie pusmetrį, stogas – 60 cm, ant stogo suverstas 1 metro storio žemės sluoksnis. Stogas atlaiko  2kg/kv.cm svorį, – t.y. stogas dvigubai storesnis nei numatyta normatyvuose, siekiant kad danga atlaikytų atominės bombos smūgį.  Objekte įrengta ir iki šiol tebeveikia  autonominė šildymo sistema, kanalizacija, arteziniai gręžiniai.

Pabaigus „Kūrybos namų“ statybas, čia LRT nuolatos įdarbino 15 žmonių: santechnikų, kūrikų, elektrikų, valytojų, apsaugininkų. Nuo 1985-ųjų iki 1991-ųjų kas mėnesį objekte vykdavo bandomosios radijo ir TV transliacijos.

1991-ųjų sausio 11 dieną į „Kūrybos namus“ Naujasodėje įsiveržė omonininkai, nuginklavę pastatą saugojusį milicininką. Sausio 13-ąją jie pradėjo LRT pagrindinės būstinės ir televizijos bokšto Vilniuje atakas. Omonininkai praleido bunkeryje 3 savaites, kol baigė sunaudoti čia sukauptą „mobrezervą“ –  maisto ir cigarečių atsargas. Per tas tris savaite iš bunkerio dingo TV įranga – diktofonai, objektyvai, kino kameros. Omonininkams pasitraukus, buvo atsiųsta Vidaus reikalų ministerijos divizija. Bokšte įrengtas postas, kuriame nuolatos budėjo kulkosvaidininkas. Ypatinga padėtis objekte buvo SSSR rugpjūčio pučo metu – visa aikštelę kariai apdėliojo gynybiniais blokais, tikėdamasis kad juos puls Lietuvos savanoriai. Tik 1991-ųjų rugsėjo 24-ąją,  kai iš Lietuvos traukėsi Sovietinė armija, divizija paliko „Kūrybos namus“.

Nuo 1991-ųjų iki 2007-ųjų objektas buvo visiškai nenaudojamas. 1996-aisiais svarstyta galimybė „Kūrybos namuose“ įrengti kalėjimą, vėliau –  pinigų saugyklą, tačiau sąlygos pasirodė netinkamos.

2007-asiais LRT išnuomavo bunkerio patalpas, ir  bunkeryje buvo pradėtas projektas „1984. Išgyvenimo drama“,  tebevykstantis iki šiol. Renginius sovietiniame bunkeryje per tuos metus aplankė virš 50 000 žmonių iš viso pasaulio, apie projektą rašė visi didieji Europos dienraščiai, pavadindami jį ‚pačia keisčiausia pasaulyje turistine atrakcija“.

Šiuo metu objektas Naujasodės kaime įtrauktas į Valstybės privatizavimo programą.